7

 

Διαλέξεις

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Ώρα Όνομα Τίτλος / Δραστηριότητα Χώρος
08:30 - 14:30

11o Επιμορφωτικό Μαθητικό Συνέδριο
του Προγράμματος SEMEP της UNESCO

«Βιοποικιλότητα Επικονιαστών –
Μοναχικές μέλισσες της Κύπρου»
Novel Technologies Laboratory
09:30 - 10:00 Δρ. Γιώργος Ζίττης Κλιματική Αλλαγή και επιδράσεις Seminar Room

1st Presentation (10:00 - 10:30)

2nd Presentation (10:30 - 11:00)

3rd Presentation (11:00 - 11:30)

4th Presentation (11:30 - 12:00)

 


Αστεροσχολείο

 

 


Auditorium

11:00 - 11:45 Viken Tavitian Vikexploratorium Science & Technology Seminar Room
15:00 - 15:45 Κουνούπια To be confirmed Seminar Room
16:00 - 16:45 Δρ. Μιχάλης Βωνιάτης Επιδημιολόγος για Κορωνοϊό Novel Technologies Laboratory
17:00 Φυσικοί (to be confirmed) Ημερίδα Seminar Room

 


Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Γρηγόρης Α. Μακρίδης​

Ώρα Όνομα Τίτλος / Δραστηριότητα Χώρος
09:00 - 15:00 British Council Fame Lab - Semi Finals Novel Technologies Laboratory

1st Presentation (10:00 - 10:30)

2nd Presentation (10:30 - 11:00)

3rd Presentation (11:00 - 11:30)

4th Presentation (11:30 - 12:00)

 


Αστεροσχολείο

 

 


Auditorium

15:00 - 15:45 Viken Tavitian Vikexploratorium Science & Technology Novel Technologies Laboratory
16:00 - 16:45 Καθηγητής Γρηγόρης Α. Μακρίδης «Τα Σχολεία και η Μάθηση του Μέλλοντος» Seminar Room

 


Συμμετέχετε μαζί μας και Εμπνευστείτε!