Χορηγοί

Σας παρουσιάζουμε τους γενναιόδωρους Μεγάλους Χορηγούς, Χορηγούς, και Υποστηρικτές μας

------------------- Μεγάλοι Χορηγοί -------------------

https://corporate.exxonmobil.com/
https://www.cyta.com.cy/
Cyta logo

------------------- Χορηγοί -------------------

https://www.medochemie.com/
Muskita Logo

------------------- Υποστηρικτές -------------------

https://www.facebook.com/nuttyscientistscyprus
https://robotex.org.cy/
https://www.engino.com/