Η διαδικασία για εγγραφή είναι ανοικτή μέχρι Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024.

Εάν το σχολείο σας βρίσκεται στην Κύπρο, για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Επιστήμης 2024, κάθε ομάδα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένη και υπογραμμένη δήλωση συμμετοχής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής και του βίντεο: 29 Μαρτίου 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ

(1) Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Φεστιβάλ Επιστήμης 2024:

  • Κατεβάστε και συμπληρώστε την Δήλωση Συμμετοχής. Στη φόρμα αυτή περιλαμβάνεται βεβαίωση που πρέπει να συμπληρωθεί με τις απαραίτητες υπογραφές και σφραγίδες από τον Διευθυντή του Σχολείου και τον υπεύθυνο καθηγητή.
  • Στείλτε την συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση scyence@cyi.ac.cy ή μέσω φαξ στο 22 208 625. Υποβολή μέχρι την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

(2) Άλλο  Υλικό

  • Λογότυπο του σχολείου (για χρήση σε διαφημιστικό υλικό)
  • (Προαιρετικό) Εικόνες/φωτογραφίες της δραστηριότητας (για χρήση σε διαφημιστικό υλικό)


Τελευταία Μέρα Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής & Άλλου Υλικού: 29 Μαρτίου 2024